gate27

Gate 27, yaratıcı düşünceyi ve üretimi teşvik etmek, disiplinlerarası etkileşim ve paylaşıma zemin yaratmak, yeni işbirliklerine olanak sağlamak, sanat alanındaki farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur. Yerel ve uluslararası sanatçılar ve kültür üreticileri arasındaki iletişimi geliştirmek hedefiyle uluslararası konuk sanatçı programı yürütür ve bu program etrafında etkinlikler ve kamusal programlar düzenler. 

Eylül 2019’da, İstanbul’da kurulan uluslararası konuk sanatçı programı kapsamında, farklı disiplinlerden sanatçılara uygun çalışma ortamı ve atölye sağlar; araştırmalarını derinleştirmek için çeşitli kaynaklara ve kişilere ulaşmalarında kolaylaştırıcı rol üstlenir, ekosistemin önemli paydaşlarından çalışmalarına yapıcı geribildirim alabilecekleri programlar geliştirir ve fikirlerini üretim sürecine dönüştürebilecek olanakları bir araya getirir. Bilgi paylaşımının sağlanabildiği, fikirlerin tartışılabileceği, düşüncelerin sınanabileceği yaratıcı bir platform oluşturur.

Colorbox Art Materials Store olarak Gate27 projesinin Destekleçisi ve Proje İş Birlikçisi olmaktan gurur duyuyoruz.

X