lettering workbook

Modern kaligrafiye adım attıgınız için tebrikler! Modern kaligrafi çalışma kitapçığını indirip defalarca çıktı alıp pratik yapabilirsiniz.

Modern kaligrafi çalışma kitapçığının içinde temel çizgileri ve fırça darbelerini, küçük harfleri, büyük harfleri, rakamları bulabilirsiniz.

Modern kaligrafi çalışma kitapçığını buradan indirebilirsiniz.

X